Home
Voorstellen
Spirituele Praktijk
Beurs info
wie zijn er aanwezig
Algemene voorwaarden
Agenda
Voordeel Consult
CD-Henny!!!!
Workshops
Consulten
Kindertekeningen lez
Coach Adhd Kinderen
Spirituele Ochtend!!
Spirituele Avond
Contact
Links
Email
Gastenboek
Overzicht prijzen
Agenda derden

 Disclaimer  algemene voorwaarden 

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.mystica-spirit.nl,zoals deze is beschikbaar is gesteld door Spirituele Praktijk Henny Bouma. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intulectueel  eigendom

Het gebruik en informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regeling van het dwingend recht.

Zonder uitdrukte schriftelijke toestemming van Spirituele Praktijk Henny Bouma is het niet toegestaan tekst, fotomateriaalof andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intulectueel  eigendom berust bij Spirituele Praktijk Henny Bouma. 

 

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan ,geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen . Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten ,vormen vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een 0vereenkomst met Spirituele Praktijk Henny Bouma te mogen claimen of te veronderstellen. 

Spirituele Praktijk Henny Bouma streeft naar een zo actueel mogelijke website.  Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij houden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen ,te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Spirituele Praktijk Henny Bouma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mystica-spirit.nl

Spirituele Praktijk Henny Bouma
hennybouma62@gmail.com